green-flyway-logo
På Norsk


 Testarena og alle andre ting som har med denne typen utvikling å gjøre er positivt for næringsutvikling i regionen. Vi ser at i Trondheim er det stor interesse for det vi driver med.


Det tror jeg man kunne sett lokalt på flyplassene, at man genererer nye arbeidsplasser og entusiasme for nye produkter i markedet. "

— Dr.Ing. Sigurd Øvrebø, adm. dir. Rolls Royce


På norsk

Dr.Ing. Sigurd Øvrebø, adm. dir. Rolls Royce

 Dr.Ing. Sigurd Øvrebø, adm. dir. Rolls Royce


Elektrifisering av flytransport krever testområder

Green Flyway er luftrommet mellom Røros og Østersund. Et luftrom som kan få stor betydning for elektrifisering av fly – for regionen og for verden
.

Elektrifisering av flytransport krever testområder, og med Green Flyway får vi en testarena som oppfyller alle krav og ønsker. Mellom Røros og Østersund er det mye ledig luftrom, de to stedene har den infrastrukturen som kreves, i tillegg til et kaldt klima som er spesielt egnet å teste el-fly i. Begge byer har også kraftselskap, 

Ren Røros og Jämtkraft, som kan levere ren strøm fra fornybare energikilder.


2030

Innen 2030 skal Norge kutte de totale klimagassutslippene med 40 prosent. Når vi vet at transport står for de høyeste utslippene, er det på tide at også luftfarten elektrifiseres. Avinor har et mål om at alle innenriksfly skal være elektriske innen 2040. Vi må få til en omstilling i flybransjen, og det innen kort tid.

En testarena mellom Røros og Østersund byr på store muligheter for regionen. Her kan vi binde sammen Trøndelag fylke på en effektiv og bærekraftig måte, ved å kunne være først ute med et kortbanenett på el-fly.

Det vil spare penger på samferdselsbudsjettet i framtida, og gi fylket et godt renomme innenfor miljø og bærekraft. Med denne regionale satsningen kan vi bidra til å løse en global utfordring.
Næringslivet og reiselivet vil også kunne nyte godt av testarenaen. Her kan det utløses nye arbeidsplasser, et behov for nye produkter og en tilvekst av reisende til området.
Green Flyway blir utviklingsmotoren for nye muligheter.

.