Nu finns slutrapport och andra rapporter från Green Flyway att ladda ner

Slutseminarium för Green Flyway-projektet 1.0

Slutseminariet pågick under två dagar, 26-27 juni 2022. Här kan du se videoinspelningar från båda dagarna....

Infrastruktur och planering av det undre luftrummet

Green Flyway is a unique test arena for Electric aircraft, UAS, ATS and ground support. Located in the middle of Sweden and Norway. We offer an unique test environment with two international and several other airports....

Workshop 8 juni 2022

Tekniken finns och utvecklas ständigt. Drönare, obemannade och bemannande, samt mindre flygplan med elektriskt drivna motorer kommer snart på bred front. I Green Flyways Workshop ”Samhällsplanering av det undre luftrummet”, framkom att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kan ha 400 000 inom EU. Det berättade Ulrika Nordenfjäll,...

Green Flyway on AERO 2022

Green Flyways Hans Dunder and Stefan Johansson were two of approximately 35,000 (!) visitors during this year's edition of the AERO air show in Friedrichshafen in southern Germany, which was held from 27 to 30 April. Stefan and Hans presented the Green Flyway International Test Arena to a large number...