Green Flyway

Green Flyway är ett projekt för att skapa en internationell testarena för elflyg och autonoma luftfarkoster I Östersund och Röros kopplat till en luftrumskorridor mellan Trondheim, Röros och Östersund. Målsättningen för projektet är också att utreda luftrumskontroll för autonoma luftfarkoster, anpassa flygplatser till eldrift, arbeta för att utveckla elflyglinjer samt sprida kunskap och kompetens.