Green Flyway står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur greenflyway.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen greenflyway.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt syn

  • På webbplatsen finns enstaka pdf-dokument som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Vi arbetar just nu med att ta fram nya dokumentmallar som ska möjliggöra för att enklare skapa tillgängliga PDF-filer

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • På sidan finns filmer som offentliggjordes före 2020-09-23 och saknar syntolkning. Dessa omfattas inte av lagkraven. Vi jobbar för att ersätta eller uppdatera dessa, men vi prioriterar innehåll som omfattas av lagkraven.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Så har vi testat greenflyway.se

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av greenflyway.se med hjälp av https://grandnorth.se som utvecklat den.
Senaste bedömningen gjordes 2022-07-04.