< Till artikelarkivet

Infrastruktur och planering av det undre luftrummet

Dagordning

08:00 Inledning
Bo Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Östersund, hälsar välkommen.

Hans Siljebäck, IBG & Anne Sörensson, Green Flyway presenterar syfte och upplägg med
dagen och presentation av Green Flyway. Överlämnande till dagens moderatorer: Hilda Hultén, Dagens Logistik och Hans Dunder, Green Flyway.

Föreläsare

Vissa föreläsningar finns med länkat bildstöd här nedan.

Endast för studiesyfte. Respektera upphovsrätten. 

Block 1

Kim Silander IBG
Framtidens transport och kommunikationsinfrastruktur.

Niclas Gustavsson,
SAAB Group
Digitala system för
luftrumskontroll.

Christian Øgaarden
Avinor
Erfarenheter från implementering av UTM 1.0 i Norge och Avinors drönararbete.

Malcolm Lundgren
Trafkverket
Hållbar luftmobilitet i projekt
AiRMOUR

Jean-Marie Skoglund
Trafikverket
Renässans för regionalflyet?

Jonas Stjernberg
Robots Expert Finland Ltd
Bemannat och obemannat flyg i säker samexistens:
Utvecklingen i Finland.

Panel

Norden i världen
Skillnaden mellan nordiska länder? Framgångs-och motgångsfaktorer? Hur kan vi dra lärdomar av varandra? Kan Norden bli global ledare inom luftrumsutveckling?

Block 2

Roger LI LFV
LFV:s arbete med tjänster till obemannad luftfart.

Christoffer Massinger
Transportstyrelsen.
Implementering av U-space i
Sverige.

Block 3

Ulrika Appelberg SKR
Kommuners och regioners ansvar och bestämmande över luftrum och flyginfrastruktur.

Thomas Nylund
Högskolan Gävle
Kommunal och regional
fysisk planering för det
undre luftrummet.

Patrik Thollander
Högskolan Gävle
Godsleveranser ur
infrastruktur-, energi-
och klimatsynpunkt.

Ulf Rudebark
Business Sweden
Ökad attraktivitet för
utländska etableringar.

Panel

Ansvar, roller och gränser
Vem ansvarar för vad i dagsläget? Hur behöver det se ut i framtiden är det gäller gränsdragning? Roller, ansvar och resurser? Vad behövs utvecklas när det gäller infrastruktur och teknik? Regler och tillstånd? Vilka styrmedel och resurser behövs? 

Christian Øgaarden
Avinor
Flygplatsens roll i det framtida transportlandskapet.

Fredrik Jaresved Swedavia
Flyget i den gröna
omställningen.

Herman Øie Kolden,
Operasjonsansv. Aviant
Erfarenheter från
blodprovstransporter i
Tröndelag och Jämtland.

Eric Lithun Elfly AS
Eldrivna amfibieplan, nya
möjligheter, gammal design.

Christoffer Lewandowski
Heart Aerospace
Elektriskt regionalflyg 2026.

Fredrik Kämpfe,
Transportföretagen
En nygammal svensk
flygindustri med stora
ambitioner.

Panel

Affärsmöjligheter
Industrins och flygplatsernas möjligheter och behov. Föreläsarna ovan delar i panelen tillsammans med Kim Silander, Peter Fahlén, Ulf Rudebark och Stefan Johansson.

Dela inlägget