< Till artikelarkivet

Workshop 8 juni 2022

Samhällsplanering av det undre luftrummet, Frösö Park, Östersund

Tekniken finns och utvecklas ständigt. Drönare, obemannade och bemannande, samt mindre flygplan med elektriskt drivna motorer kommer snart på bred front. I Green Flyways Workshop ”Samhällsplanering av det undre luftrummet”, framkom att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kan ha 400 000 inom EU. Det berättade Ulrika Nordenfjäll, SKR.

Beräkningarna kommer från Single European Sky’s ATM Research project, SESAR som är ett EU-forskningsprojekt och samarbete mellan industri och forskning kring singel European sky och ATM system. Under den kommande tioårsperioden kommer en ökning att ske från dagens låga nivåer idag till alltså ca 400 000 drönare 2030 inom EU.

Störst andel väntas drönaranvändningen få inom jord- och skogsbruket, samt för att leverera varor. En annan verksamhet som tros använda drönare mer och mer är inom gränsbevakning och myndighetsutövning/kontroll.

Det undre luftrummet beskrivs ofta som luftrummet under 2900 meters höjd. Luftrummet är indelat i olika skikt, bland annat beroende på närhet till en flygplats, och det är också indelat i kontrollerade och okontrollerade delar. Det är nu länge sedan, 1998, som den senaste luftrumsförändringen gjordes och det är nu hög tid att anpassa luftrummet efter de brukare som nu rör sig i lufthavet.

Hur det framtiden kommer att bli diskuterades under workshopen. En viktig fråga blir hur man ska hålla reda på alla farkoster i framtiden. Under workshopen kunde vi bland annat visa hur Astras UTM-system fungerar i praktiken. Green Flyway har tillsammans med IBG och Astra genomfört Sveriges första test av det slaget i Sverige under gjorde över Östersund under sommaren.

Workshopens program

Dela inlägget